Meteen naar de inhoud

Het Praathuis

Vredenvoorde heeft op de begane grond, en uitgebouwd in het water, een unieke sociëteitsruimte compleet met bar: Het Praathuis. Het is dé plaats waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een meer persoonlijke sfeer dan het “goede morgen” in de lifthallen of bij de brievenbus. Het Praathuis is daarmee het “sociale hart” van Vredenvoorde. Het hele jaar door is Het Praathuis op vaste tijden in de week geopend. Activiteiten en openingstijden vindt u in het wekelijks programma. In de periode tussen ongeveer september en juni worden er bovendien bijzondere evenementen georganiseerd. Het gaat dan om extra activiteiten waarvoor bewoners zich kunnen inschrijven zoals bijvoorbeeld: Indische rijsttafel, lezing, pup quiz, workshop, darttoernooi of haringhappen, enz. Omdat alle activiteiten in het Praathuis worden georganiseerd en verzorgd door vrijwilligers zijn de prijzen voor de consumpties en deelname aan bijzondere activiteiten bescheiden. Het Praathuis wordt ook gebruikt voor de Nieuwjaarsreceptie, de Algemene Ledenvergadering en bijzondere bijeenkomsten van de Huurdersvereniging.

De Praathuiscommissie

De activiteiten in en het beheer van Het Praathuis worden georganiseerd en verzorgd door de Praathuiscommissie. Deze commissie is ingesteld door en functioneert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De Praathuiscommissie zorgt er samen met de overige (bar)vrijwilligers voor dat Het Praathuis aan haar doelstelling kan voldoen, te weten: het sociale contact tussen bewoners bevorderen. De vrijwilligers van Het Praathuis zijn in het bezit van diverse certificaten die, in het kader van wet- en regelgeving, voor de exploitatie zijn vereist. Bij de Praathuiscommissieleden gaat het om het diploma Sociale Hygiëne en het Allergenencertificaat. Bij barvrijwilligers om het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken.

Samenstelling Praathuiscommissie

Adrienne van der Salm – voorzitter/ secretaris
Ria Smit – lid
Marijke van Breda – lid
Rob Mattheijer – lid