Meteen naar de inhoud

Huurdersvereniging Vredenvoorde

De huurdersvereniging Vredenvoorde bestaat 50 jaar en heeft als doelstelling “Het behartigen van de belangen van de bewoners voor zover deze belangen het gemeenschappelijk woongenot en het leefklimaat in en om het gebouw betreffen”. Vredenvoorde is een appartementengebouw met 160 wooneenheden en met circa 300 bewoners, die op een relatief beperkte oppervlakte samenleven. Voor het goed functioneren van een dergelijke woongemeenschap zijn vooral het rekening houden en respectvol omgaan met elkaar, het gebouw en de omgeving noodzakelijke randvoorwaarden. De huurdersvereniging wil graag bijdragen aan een optimaal woongenot en leefklimaat en doet daartoe o.a. het volgende. Door middel van Nieuwsbrieven en op deze website informeren wij bewoners over relevante in- en externe ontwikkelingen en overleggen wij in het kader van belangenbehartiging met en overige in- en externe relaties. Voorts organiseert de vereniging ledenvergaderingen en bewonersbijeenkomsten. En tenslotte is er Het Praathuis, de ontmoetingsplaats voor bewoners, waar door de Praathuiscommissie allerlei mogelijkheden tot sociale contacten worden geboden en activiteiten worden georganiseerd. Op deze wijze wil uw huurdersvereniging zijn doelstellingen realiseren en zo bijdragen aan het harmonieus samenleven binnen Vredenvoorde.

Bent u nog geen lid, meldt u dan alsnog aan bij het secretariaat: secretaris@vredenvoorde.nl . Voor uw lidmaatschap wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van € 15,= per kalenderjaar. In de maand mei ontvangt u daarvoor een factuur. Hoe meer bewoners lid zijn, des te beter kunnen wij uw belangen behartigen.