Meteen naar de inhoud

Bestuur

Het bestuur van de huurdersvereniging Vredenvoorde overlegt namens u tenminste tweemaal per jaar met . Het gaat dan bijvoorbeeld over huurbeleid en huurprijsbeleid, servicekosten en onderhoud van het gebouw.
Daarnaast onderhouden wij contacten met diverse instanties, waaronder de gemeente en de politie. Daarbij gaat het onder andere over de inrichting en het onderhoud van onze directe leefomgeving, veiligheid en buurtontwikkeling en –preventie. Maar ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de Prinses Beatrixlaan en de parken in onze omgeving houden wij scherp in het oog en reageren op voorgenomen plannen.
Het bestuur vergadert als regel éénmaal per maand, informeert u door middel van de Nieuwsbrief en deze website over zijn activiteiten. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering, de ALV. Aan deze vergadering legt het bestuur éénmaal per jaar verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer van de vereniging.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Henk van Leeuwen (679)
primus inter pares bestuur
Secretaris: Roel Petri (843)
voeren van het secretariaat inclusief informatie en communicatie
Penningmeester: Hans van der Salm (779)
beheer financiën en beheer ledenlijst
Technische zaken: Roel Petri (843)
bouwtechnische en gebouw gerelateerde zaken, inclusief de contacten met de huismeester en technische mensen van
Algemeen lid:
Klaas Kars (871)
Gerrit ter Horst (795)
in- en externe ontwikkelingen i.r.t. woon- en leefklimaat en leefomgeving in brede zin, inclusief contacten en relatiebeheer met organisaties in de externe omgeving

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur van de vereniging